Aktuellt 2010


Skolavslutning i Manjaur 1938

David Granström kommenterar ett sedan länge saknat foto föreställande en skolavslutning i Manjaur 1938. Hösten 2009 hittade Barbro Granström kortet i röran uppe i Manjaur bönhus och skickade det till Åke Lindgrens son i Umeå, Roland Freij, som lät förstora det och överföra det digitalt.

 image

Skolavslutning i Manjaur 1938. Sittande nedre raden från vänster: Lennart Vennberg, Allan Karlsson, Bertil Forsman, Karl Törnlund, Bengt Vennberg, Folke Karlsson, Brynolf Sandström och Havard Granström. Stående i övre raden från vänster: Gunnar Sandström, Sara Sandström, Åke Lindgren, Ingegärd Lundström, Åke Granström, Tage Sandström, Anna Karlsson och Helga Karlsson. Längst upp en övervakande Anna Forsman, lärare.

Det var skolavslutning i Manjaur skola i juni 1938. Någon form av skola hade funnits i byn ända sedan 1880-talet. Men eftersom folkskolerformen frän 1840-talet blev en dyr reform för socknarna och sedemera kommunerna hade man inte råd med en skola i varje by. I många norrlandskommuner blev lösningen den ambulerande skolan, d.v.s lårarna flyttade med sin undervisning till de små byarna, som på så sätt kom att ha skola t.ex. en tredjedel av läsåret 70-80 dagar. Skollokaler blev tillfälliga arrangemang i bagarstugor runt om byarna.


Skolan i Manjaur hade sedan ett tiotal år tillbaka en fast lokal inhyrd i Oskar Granströms gamla västerbottensgård i mitten av byn. Det var dit, som de sexton skolbarnen var på väg till sin "examen" som man ville kalla det. För sju av eleverna skulle detta vara den sista skoldagen i den gamla sexåriga folkskolan. De två sista åren hade man till och med haft skola hela läsåret - åren innan delade man läsåret med Mårdsele: höstterminen fanns läraren med sin undervisning i Mårdsele - vårterminen i Manjaur.

Här ser vi alla barnen samlade för ett examensfoto. Bakom kameran (den enda i byn) stod Margit Andersson, som med sin mor Ida och fosterbror
Åke hade rott över sjön från Östansjö för att vara med på den högtidliga avslutningen.

För Anna Forsman kom denna dag att innebära att hon lämnar Manjaur för att hösten 1938 få hand om den nyinrättade småskolan, d.v.s. klass 1 och 2 på Lindmyran, dit alla småskolebarn i byarna Brännforssund, Brännforsliden, Mårdsele och Manjaur åkte med skolskjuts.
Eleverna i klasserna 3-6 i samma område fick nu skjuts till Manjaur, där det som nu kallas mellanstadiet etablerades. Från och med nu får eleverna i denna del av kommunen gå alla sina terminer intakt. Genom systemet med skolskjutsar är den ambulerande skolan avskaffad.

De sju eleverna 13-14 år gamla såg säkert med viss spänning fram mot
vad det fria arbetslivet skulle innebära. Men ännu hade man en liten del av
skoltiden kvar: forsättningsskolan - en extra fördjupningskurs på en månad med tonvikt på svenska, matematik och samhällskunskap.


De kvarvarande eleverna i Manjaur skola undrade säkert hur det skulle bli med den nya fröken Anna Melander från Jämtland och de nya klasskamraterna, som skulle komma med skolbilen på uppropsdagen 1938.

Stor hjälp med sammanställningen: ”skolaslutningen -38” har jag haft av:
Roland Freij
Tage Sandström
Karin Forsman - Ström
Barbro Granström - som hittade kortet
Lennart Vennberg

David Granström

 


Hem >
Läs tidigare nyheter

"Vars je snön?" >

24 tassar och 36 fötter på jakt efter 104 klövar >

Svartkvarn vid Spånhyveln? >

Kon återfunnen >

Årligt konstverk >

Diktsamling av Manjaurpoet ges ut >

Ett drömhus >

Tillbaka på farfars farmors morfars gata >

Manjaur rap funnen >

Final i Psalmtoppen >

Ny skyline vid Flöhage >

Flötfajten 2008 avgjord >

Flötfajten 2009 avgjord >