Manjaurdagen 16 juli 2006

Manjaurdagen firas den tredje söndagen i juli varje år.


 

 image

Inger Sandström kör numera för Ferrari.

Tipspromenad

Dagen startade med den sedvanliga tipspromenaden, och den fråga som de flesta diskuterade efteråt var namnet på Västerbottens läns högsta berg. Heter berget Södra - eller möjligen Norra Sytertoppen? Den senare är högst, upplyste tipsrundans upphovsman Stig Granström. 1767 m ö h. Flest rätt i år hade Mona Sandström - full pott 11 stycken - tätt följd av ett tiotal tippare med 10 poäng. Bäst i barntipsrundan var Alva och Astrid Hilmarsson.

 


Goda smörgåsar

Så serverades goda smörgåsar och goda chokladkakor av årets utskänkningsorganisation, bestående av Helena Brännlund och Bernt Sandström, Barbro och Stig Granström, samt Inga-Britt och Tage Sandström.

Gästprästen Marklund höll även i år predikan och lät mötesbesökarna höra hans fina sångstämma till eget orgelackompanjemang. Kollekten räknades till fina 2.040 kronor och tillfaller liksom behållningen av lotterierna och auktionen Manjaur Bönhusförening.

Rolig auktion

Auktionen inbringade närmare 3.000 kronor och förrättades som vanligt av Sam-Olof Sandström. Auktionsförrättaren lockade till många skratt med sin rika associationsförmåga omkring auktionsföremålen. Med en bit gravad lax i handen berättade Sam-Olof om när lille Helmer, på samma sätt som med favoritfiskeställena även döpt sina borrade pimpelhål efter olika människor. Helmer satt i skolan och berättade för sina klasskamrater om hur han dragit nät från "Annas" pimpelhål till "Olles" hål osv. när läraren steg in i klassrummet. "Har magistern också vyre ti Annas höl" frågade Helmer. "Nej, det hålet har jag o-vyri i", upplyste läraren.

Lilla lotteriet var liksom konstlotteriet mycket populärt. I konstlotteriet där konsten skänkts av Ami Sandström vanns högsta vinsten av en mycket tacksam och glad Anne-Marie Hallstan-Knutsson.

Årsmöte

Manjaur intresseförening har att döma av inbetalda årsavgifter i år 41 medlemmar. Detta och annan information presenterades på Intresseföreningens årsmöte på kvällen. En tyst minut hölls också för föreningens sekreterare Brynolf Sandström som lämnat oss under det gångna året. Till ny sekreterare valdes Sam-Olof Sandström, och till ny ledamot Jan Sandström. Den senare fick också i uppdrag att utveckla den hemsida för Manjaur Intresseförening du just nu tar del av. Protokollsammanställning från mötet kommer så småningom att läggas ut under länken "Föreningen".

Myggfri grillfest

På kvällen hölls en mycket trevlig grillfest på Bönhusbacken. Vädret var strålande - och Manjaur var myggfritt. Nästa års Manjaurdag hålles enligt tradition alltså den tredje söndagen i Juli.

Hem >