Berättaraftonen 14 juli 2007


Vilken var Manjaurs första bil? Första traktorn? När hade Manjaurs fotbollslag sin storhetstid?


 image

Manjaur IK. Fotbollslaget efter segermatchen mot Åmsele 1953 i Åmsele. Övre raden fr v.: Stellan Sandström, Hans-Erik Sandström, Gotthard Sandström, Folke Eklund, Sam-Olof Sandström, Håkan Granström, David Granström, Henrik Sandström (för dagen lagledare och troligen justerad för spel). Nedre raden fr v.: Åke Granström, Lennart Eriksson, Stig Granström, Sten Ekman och Stig Kollberg. De två sistnämnda var nyförvärv från Petikträsk. Folke Eklund hämtades från Holmträsk.

Intresset för berättelser om Manjaur och dess historia är stort. Intresseföreningen anordnade därför en berättarafton där man både kunde ställa frågor och själva berätta.

 


Varför byggdes vägen från Mårdsele över liden och inte längs mindre kuperad sträckning?När kom elektriciteten? När kom kranvattnet? Telefonen? Radion? Tv:n? Var låg första skolan? Var badade man i Manjaur förr i tiden? Hur gick kyrkvägen till Åmsele? Vilken var Manjaurs första bil? Första traktorn? När bildades Manjaurs fotbollslag?

Några av de frågor som togs upp. Vissa uppgifter som framkom ger med säkerhet upphov till större artiklar vad det lider, men här följer litet snabb briefing av den information som gavs:

Att vägen drogs över Manjaurliden hade att göra med att även stället "Hytte" (nu endast ruiner), men även Brännforsliden ville dra nytta av vägen. Första människorna som åkte bil från Manjaur var paret Algot Sandström midsommar 1924. Första bilen ägdes av Artur Lundström. Bilen, en T-Ford av 1928 års modell finns nu på ett foto i Forsholm.

Telefonen kom på 30-talet men telefonledningen las om 1942 efter att dessförinnan ha gått fågelvägen . Manjaur skötte sin egen telefonstation, och samtalen kostade 20 öre som man la i en låda. Vissa samtal fick man besälla och vänta på till dess att det blev uppkopplat. Att ringa från Manjaur till t.ex. Stäket var en komplicerad process. Ibland kunde telefonväxeln gå in och säga "vi bryter, det kommer riks.".

Elektriciteten kom 1940, och var en spännade tilldragelse när installatörerna drog in ljus i husen. Man satt hela kvällen och undrade när det var tillräckligt mörkt för att kunda tända. 700 kronor per fastighet kostade det för att få elen. Någon ansåg att det var för dyrt och köpte ett vindkraftverk istället. Bra om det blåste men det var för det mesta lugnt väder.

Första radion ägdes på 30-talet av Algot Sandström, en Radiola, och första TV-apparaten ägdes av Set Sandström 1960. Alla gick dit för att se, och när man vid något tillfälle kunde skymta en testbild, sa någon att det såg ut som "Ögonkakao".

Manjaur första skola var Bagarstugan som numera står vid byns norra infart. Stugan stod tidigare vid "Lektors". Lärarna flyttade runt och barnen gick i skola därför kanske en halv termin per år. Skola har också funnits hos Oskars, och som bekant senare i Bönhuset.

Djurgårdens IF bildades den 12 mars 1891 på ett kafé med adressen Alberget 4 på Djurgården. Manjaurs fotbollslag, Manjaur IK bildades dock i mitten på 40-talet, och hade sin träningsarena bakom Algots lagård. Så småningom togs beslutet att fotbollsplan skulle byggas på Manjaurliden. Man spelade niomannalag och mötte bl.a. Rusksele, Busjön och Lillögda. Genombrottet var 1953 då man på bortaplan slog storebror Åmsele (se segrarlaget på bilden ovan).

Läs mer om fotbollslaget >

Det framkom också under berättaraftonen att Manjaurtrakten har en betydligt längre historia än vad som berättas om de första nybyggarna på 1700-talet. 1923 hittades en skida i närheten av byn Kalvträsk. Fyndet låg på ca 1,5 meters djup, och finns nu för visning på Svenska skidmuseet i Umeå. Med hjälp av C14-metoden har skidan dateras till cirka 3 200 år f.Kr. Men historiens närvaro är betydligt äldre än så. Det man kallar "warn", gamla trädbitar som följer med plogen upp ur myrarna är rester från sista istiden.

Aftonen avslutades inte med vittrahistorier som någon önskat, utan med fiskehistorier. Största öringen någonsin drogs upp av Stig Granström på 70-talet, 5,5 kg. Och en engelsman fick nyligen en gädda på fluga i Harrgrubba.


Då får vi se hur länge hur länge Stig Granströms rekord står sig, ifall någon plötsligt kommer ihåg sig ha fått större fiskar.

Vi får också se om berättaraftonen ska permanentas, eller om möjligen informationen sprids lättare via riktade intervjuer.

Hem >