Manjaurdagen 20 juli 2008

Manjaurdagen firas den tredje söndagen i juli varje år. 2009 inträffar Manjaurdagen den 19 juli.


Stor anslutning

Manjauragen lockade i år många besökare. Ett sextiotal stora och små kastade boll, åt smörgåsar och gick på auktion. Plus mycket mer.

 image

Manjaurdagen lockade många


Tipsrunda

Dagen startade som alltid med en tipspromenad runt byn. Tipsrundans upphovsmän hade skapat roliga och omväxlande frågor. Vad hette den invandrande Peteroff i förnamn? Vad innebär det att vräka en tjärtunna? De yngre gissade bl. a. på fiskar, seriefigurer eller vad papper är gjort av.

Barnens tipsrunda vanns av Klara Sandström, före Sandra Lindsröm och treårige (!) Oskar Granström.


Hur hög är Manjaurliden?

Full pott på vuxentipsrundan hade fyra personer, så vinnaren måste koras genom en utslagsfråga: Hur hög är egentligen Manjaurliden? En gissning endast ett par meter från rätta svaret 388,1 m gav Karin Norberg slutsegern, tätt följd av Mona Sandström.

Pilkastningen vanns hos barnen av Sandra Lindström och hos de vuxna av Fredrik Granström. Den sistnämnde tog även hem segern i de vuxnas bollkastning, medan Elina Granström vann barnens.

Goda smörgåsar

Så serverades goda smörgåsar och kakor av årets utskänkningsorganisation, bestående av Eva och David Granström samt Inger och Rikard Sandström.

Gästpprosten Arne Höglund från Sikseleberg berättade om egna mirakelupplevelser som kanarisk turistpräst, och ledde den samlade församlingen i bl. a. Idas sommarvisa, till eget dragspelsackompanjemang.


Fina dragspelskompositioner

Gudstjänstdelen avslutades med att dragspelaren Åke Lindgren framförde två av sina finaste kompositioner; Dimma över Manjaursjön samt en vals till sin saknade hustru.

Redaktionen passade på att intervjua Åke Lindgren om hans långa liv med musiken. Åke, bördig från Östansjö berättade att hans mamma tidigt förstod hans musikgåva.

 image

- Jag tror att pojken jenna ska ha en orgel, sa hon när jag bara var fem år gammal.

Under tonåren kom också dragspelet in i bilden, och under åren har Åke varit medlem i en rad grupper som spelade till dans på logar och andra dansgolv. Sture-Lennarts, Styrmäns, och hans egen grupp Åke Lindgrens där bl. a. den skickliga gitarristen Thor Figaro ingick.

Det råder ingen tvekan om vad musiken betytt för Åke Lindgren, liksom längtan till sin hembygd. Han berättade om sin lycka när han från sitt hem i Pengfors fick skjuts av sin son till Manjaurdagen i år. Och hur glad han blev när prosten Arne Höglund bad honom spela kompositionen "Dimma över Manjaursjön" som avslutning på bönestunden.


Stor behållning till bönhuset

Manjaur bönhus kräver årligen stora insatser vad avser såväl skötsel som finansiering av uppvärmning etc. Det bidrag som kyrkan årligen ger räcker naturligtvis inte hela vägen. Därför var resultatet av årets Manjaurdag mycket glädjande.

Kollekten räknades till fina 2.658 kronor och även behållningen av lotterierna och auktionen 5.500 kr tillfaller Manjaur Bönhusförening som står för skötseln av bönhuset .


Inbillad strömming

Auktionsförrättaren Sam-Olof Sandström associerade som vanligt friskt kring föremålen som bjöds på. Med en djupfryst röding i handen fick man höra om mannen som blev inlagd på klinik för att han inbillade sig vara en strömming. Efter en tids behandling kunde han dock säkert påstå att han inte längre såg sig själv som fisk varför han sa adjö till sin läkare. Emellertid rusade han så snart han sett friheten utanför sjukhusdörren snabbt tillbaka in. "Vadan detta, utbriste doktorn - du har ju själv meddelat att du inte längre tror du är en strömming..?". "Jo jag ja, svarade mannen. Men utanför bron sitter en katt och jag är inte säker på att han vet om detta".

Årsmöte

Årsmötet hölls i år dagen innan Manjaurdagen. Medlemsantalet i Manjaur intresseförening har stigit att döma av inbetalda årsavgifter. Mer om vad som togs upp på årsmötet kommer när årsmötesprotokollet justerats. Läs årsmötesprotokoll 2008 >


Trevlig grillfest

Även grillfesten på Bönhusbacken var välbesökt. Vädret var även detta år regnfritt - även om öltälten slogs upp beroende på annalkande, men lyckligtvis förbipasserande åska. Nästa års Manjaurdag hålles enligt tradition alltså den tredje söndagen i Juli. 2009 firas Manjaurdagen sålunda söndagen den 19 juli.


Läs om Manjaurdagen 2006 >

Läs om Manjaurdagen 2007 >


Hem >